YETENEK BAKIMI

Seyirci önünde katılımcı için en iyi imajı yaratma, niteliğini artırma ve yeteniği geliştirme çabamızda, her bir birey için ayrı ayrı çekim seansları ve eğitim kurslarından iyi eğitimi alarak katılımcı için en iyi fırsatları yakalamaya çalışmak.
Ve sanatçının imajını oluşturmak, sanatsal yeteniği uygun becerilerle desteklemek, gerekli tavsiyeleri ve çeşitli iş olanakları sağlamak için çalışır.

ŞARKICILAR

MODELLER

OYUNCULAR

TV SUNUCUSU

DANSÇILAR

MÜZİSYENLER